Godišnji INFO slijepih Istre

Inicijativa za izdavanjem “Godišnjeg INFA slijepih Istre”, časopis Udruge slijepih Istarske županije, je pokrenuta sa željom da se u najkraćim crtama upoznate sa radom i aktivnostima Udruge slijepih Istarske županije kao i sa položajem slijepih osoba u Istarskoj županiji.

“Godišnji INFO slijepih Istre” namijenjen je široj javnosti.

Na niže postavljenim linkovima možete pročitati časopise Udruge.

Godišnji INFO slijepih Istre broj 7 – 2017. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 6 – 2016. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 5. – 2015. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 4. – 2014. godina

Udruga slijepih Istarske županije – developed by HrZip.com
Close Menu
VEĆI FONT
KONTRASTNI MOD