FINANCIRANJE UDRUGE

PROJEKTI I PROGRAMI UDRUGE:

Udruga JE 2002. godine aplicirala projekt pod nazivom: ” NABAVA SPECIFIČNE OPREME TE EDUCIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE SLIJEPIH ZA RAD NA RAČUNALU”

2019. GODINA
“Spremni?! – Idemo!” – trogodišnji je program u cijelosti financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Usluge videćeg pratitelja pretežno koristei članovi s područja grada Pule ili članovi iz ostalog dijela Istarske županije prilikom dolaska u Pulu, kada bi ih videća pratiteljica dočeka na autobusnom kolodvoru i otprati do željenog odredišta, a najčešće potrebe su bile odlazak k liječniku ili u neku državnu instituciju (izrada osobnih iskaznica, odlazak u Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i slično), te za odlazak u kupovinu, ali isto tako za razna druženja i šetnju. – 106.500,00 kn

Uz institucionalnu potporu do organizacijskog razvitka Udruge – Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga – 70.000,00 kn (Grad Pula)

“Održivot u FoKusu” – projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provedbom projekta Udruga će ojačati svoje institucionalne, financijske i operativne kapacitete ulaganjem u širenje socijalnih usluga, stvaranjem preduvjeta za razvoj društvenog poduzetništa te jačanjem kapacitata članova projektnog tima, radi razvijanja znanja i vještina, cjeloživotnog učenja i dugoročne financijskr održivosti organizacije.

Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života slijepih osoba – redovan je program koji provodi Udruga slijepih Istarske županije za sve članove Udruge, te je putem njega zaposlena jedna osoba. Program su financirali: gradovi: Buzet, Novigrad, Pazin, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, te općine: Bale, Funtana, Vižinada, Vrsar.

2018. GODINA
PAUSI – program aktivnog uključenja slijepih Istre, 2018. – program aktivnog uključenja slijepih Istre“ trogodišnji je program koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Putem programa se pruža usluga osobne asistencije članovima Udruge koji žive sami ili obitelji gdje živi više slijepih osoba. U sklopu programa zaposlene su tri osobe na puno radno vrijeme i dvije osobe na pola radnog vremena.Odobreno je 230.000,00 kn.

“Spremni?! – Idemo!” – trogodišnji je program u cijelosti financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a za 2018. godinu odobreno je 101.970,00 kn. Usluge videćeg pratitelja pretežno koristei članovi s područja grada Pule ili članovi iz ostalog dijela Istarske županije prilikom dolaska u Pulu, kada bi ih videća pratiteljica dočeka na autobusnom kolodvoru i otprati do željenog odredišta, a najčešće potrebe su bile odlazak k liječniku ili u neku državnu instituciju (izrada osobnih iskaznica, odlazak u Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i slično), te za odlazak u kupovinu, ali isto tako za razna druženja i šetnju.

Institucionalna potpora stabilizaciji I/ili razvoju udruge – 139.224,90 kn – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga – 80.000,00 kn (Grad Pula)

Neovisno življenje slijepih Istre – aktivnosti od kojih se glavnina odnosi na redovne aktivnosti koje se iz tjedna u tjedan provode u prostorijama Udruge i uz organiziran prijevoz omogućuje članstvu dolazak i interakciju s ostalim korisnicima usluga. Jedna od spomenutih aktivnosti igra je i vježba u govornom pikadu za slijepe unutar radionice pod nazivom “Četvrtkom zajedno”, gdje članstvo uz druženje i osvježenje redovito vježba, radi što boljeg plasmana na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u pojedinačnim i ekipnim kategorijama. U kreativnoj radionici “Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću”, pod vodstvom voditeljice Tatjane Grgorović, članice Kluba slijepih žena izrađuju radove, koji imaju estetsku i praktičnu funkciju. Financira Istarska županija sa 40.000,00 kn.

Slobodan udarac – građevinski radovi za prilagodbu terena za nogometno igralište prilagođeno osobama oštećena vida – 5.000,00 kn (Adriatic Croatia International Club dd. – ACI marina d.d.)

Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života slijepih osoba – redovan je program koji provodi Udruga slijepih Istarske županije za sve članove Udruge, te je putem njega zaposlena jedna osoba. Program su financirali: gradovi: Buzet, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Vodnjan, te općine: Bale, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće,Grožnjan, Karojba, Kršan,Ližnjan, Marčana, Medulin,Motovun, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Petar u šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Vižinada, Vrsar.

Susret slijepih Istre – međunarodni susret slijepih Istre sa članovima Medobčinskog društva slepih inl slabovidnih Koper na otvorenom na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog turizma – Luč Eduka – Cukrići kojeg financira Grad Pula sa 5.000,00 kn.

Gledajte svijet našim očima – projekt kojeg financira Europski socijalni fond putem kojeg su zaposlene tri osobe na pola radnog vremena, dvije videće pratiteljice za slijepe osobe i jedna osoba kao asistenca voditeljice projekta. Projekt se financira sa 475.602,80 kn.

“Vi ste naše svjetlo” – Udruga slijepih Istarske županije već nekoliko godina radi na projektu Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Regionalni centar inkluzivnog turizma – LUČ Eduka – Cukrići. Trenutne aktivnosti projekta su prikupljanje sredstava za završetak izgradnje objekta „Kuće svjetla“ i uređenje LUČ Eduke Cukrići koja se provodi kroz aktualnu fazu ovog projekta nazvanu „Vi ste naše svjetlo“ i obuhvaća prikupljanje sredstava putem telefonskih poziva na broj 060 988 988, koji je dobiven od tvrtke IT Jedan d.o.o. na neodređeno vrijeme. Cijena poziva iznosi 6,25 kn po pozivu bilo iz fiksnih ili mobilnih mreža (uključujući PDV).

“Tifloizlog” – upoznavanje o pomagalima koji su prilagođeni osobama oštećena vida. Odobreno je 2.000,00 kn

ACI MARINA
Financiran projekt pod nazivom „Slobodan udarac“ putem kojeg se radilo na izgradnji nogometnog igrališta prilagođenog slijepim osobama.

2017.

Udruga se svojim programima i projektima redovito javljala na raspisane natječaje, bilo od tvrtki, Županije, institucija na nivou države ili putem EU fondova, a u 2017. godini provodila je sljedeće projekte i programe:

“PAUSI”
„PAUSI – program aktivnog uključenja slijepih Istre“ trogodišnji je program koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Putem programa se pruža usluga osobne asistencije članovima Udruge koji žive sami ili obitelji gdje živi više slijepih osoba. U sklopu programa zaposlene su tri osobe na puno radno vrijeme i dvije osobe na pola radnog vremena.

“Spremni?! – Idemo?!”
Program „Spremni?! – Idemo!“ trogodišnji je program u cijelosti financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a za 2017. godinu odobreno je 101.970,00 kn. U 2017. pruženo je 466 usluga videćeg pratitelja. Usluge videćeg pratitelja pretežno su koristili članovi s područja grada Pule ili članovi iz ostalog dijela Istarske županije prilikom dolaska u Pulu, kada bi ih videća pratiteljica dočekala na autobusnom kolodvoru i otpratila do željenog odredišta, a najčešće potrebe su bile odlazak k liječniku ili u neku državnu instituciju (izrada osobnih iskaznica, odlazak u Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i slično), te za odlazak u kupovinu, ali isto tako za razna druženja i šetnju.

“Zaštita i unapređenje kvalitete življenja slijepih osoba u Istarskoj županiji”
„Zaštita i unapređenje kvalitete življenja slijepih osoba u Istarskoj županiji“ redovan je program koji provodi Udruga slijepih Istarske županije za sve članove Udruge, te je putem njega zaposlena jedna osoba. Program su financirali: Istarska županija, gradovi: Buzet, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Vodnjan, te općine: Bale, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Karojba, Kršan, Gračišće, Grožnjan, Ližnjan, Medulin, Motovun, Pićan, Raša, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj. U 2017. godini odobreno je 75.000,00 kn.

“Vi ste naše svjetlo”
Udruga slijepih Istarske županije već nekoliko godina radi na projektu Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Regionalni centar inkluzivnog turizma – LUČ Eduka – Cukrići. Trenutne aktivnosti projekta su prikupljanje sredstava za završetak izgradnje objekta „Kuće svjetla“ i uređenje LUČ Eduke Cukrići koja se provodi kroz aktualnu fazu ovog projekta nazvanu „Vi ste naše svjetlo“ i obuhvaća prikupljanje sredstava putem telefonskih poziva na broj 060 988 988, koji je dobiven od tvrtke IT Jedan d.o.o. na neodređeno vrijeme. Cijena poziva iznosi 6,25 kn po pozivu bilo iz fiksnih ili mobilnih mreža (uključujući PDV).

“Institucionalna podršđka stabilizaciji i/ili razvoju udruga”
Nacionalna zaklda za razvoj civilnog društva i i Grad Pula.

“Neovisno življenje slijepih Istre”
Istarska županija i HEP d.d.- Projekt “Neovisno življenje slijepih Istre” podijeljen je u dvije osnovne komponente. Prva se sastoji od paketa aktivnosti od kojih se glavnina odnosi na redovne aktivnosti koje se iz tjedna u tjedan provode u prostorijama Udruge i uz organiziran prijevoz omogućuje članstvu dolazak i interakciju s ostalim korisnicima usluga. Jedna od spomenutih aktivnosti igra je i vježba u govornom pikadu za slijepe unutar radionice pod nazivom “Četvrtkom zajedno”, gdje članstvo uz druženje i osvježenje redovito vježba, radi što boljeg plasmana na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u pojedinačnim i ekipnim kategorijama. U kreativnoj radionici “Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću”, pod vodstvom voditeljice Tatjane Grgorović, članice Kluba slijepih žena izrađuju radove, koji imaju estetsku i praktičnu funkciju.

“Gledajte svijet našim očima”
Projekt kojim je slijepim osobama na području Istarske županije omogućeno korištenje usluge videćeg pratitelja, financira ga Europski socijalni fond. Ovim projektom obuhvaćeni su i ostale slijepe osobe iz cijele Hrvatske prilikom dolaska u Premanturu.

“Slobodan udarac”
Projekt koji omogućuje izgradnju nogometnog igrališta za slijepe na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre-Regionalnog centra inkluzivnog turizma Luč Eduka Cukrići.

Otp banka dd
Projekt se provodio pod nazivom „Zvukom do jednakih mogućnosti“, a putem kojeg se radilo na opremanju knjižnice za snimanje zvučnih knjiga.

Hep dd
Financiranje Međunarodnog turnira u govornom elektronskom pikadu za slijepe osobe

ACI MARINA
Financiran projekt pod nazivom „Slobodan udarac“ putem kojeg se radilo na izgradnji nogometnog igrališta prilagođenog slijepim osobama.

2016.

1. „Pausi – program aktivnog uključenja slijepih Istre“ – to je trogodišnji program koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih putem kojeg se pruža usluga osobne asistencije slijepim članovima Udruge koji žive sami ili obitelji gdje živi više slijepih osoba, u sklopu kojeg je zaposleno 4 osobe na puno radno vrijeme i jedna osoba na pola radnog vremena.

2. „Spremni?! – Idemo?!“ – trogodišnji program, zapošljavanje videćeg pratitelja za slijepe osobe, financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih. Program je povnovn krenuo sa provedbom.

3. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva – Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga.

4. „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ program koji je financiran od strane: gradova Buzeta, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja, Vodnjana te općina Brtonigla, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Karojba, Ližnjan, Medulin, Motovun, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u šumi, Tar – Vabriga, Višnjan, Vrsar, Žminj – a tim program se financiraju redovne aktivnosti Udruge, te je zaposlena jedna osoba.

5. Grad Pula – Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga.

6. OTP banka dd. – Projektom “Zvukom do jednakih mogućnosti” omogućit ćemo populaciji slijepih na području Istarske županije kontinuiranu dostupnost prilagođene knjižne građe, otvaranjem studija za snimanje i prilagođavanje zvučnih knjiga. Osobama koje nisu u stanju držati knjigu ili rukovati njome, omogućit ćemo ulazak u svijet informacija i dati im novu perceptivnu dimenziju, unaprijediti razinu njihova znanja i direkno utjecati na smanjenje izolacije i socijalne isključenosti slijepih osoba.

7. Jamnica dd. – Projektom „Trica u mraku“ želimo obogatiti postojeće sportsko-rekreativne sadržaje koje Udruga slijepih Istarske županije nudi svojim članovima i uvesti nove. Naglasak pritom stavljamo na govornom elektronskom pikadu, košarkaškom igralištu za slijepe te obilježavanju 65. godišnjice osnutka Udruge otvaranjem ‘Kuće svjetla’ u LUČ Eduka Cukrići.

8. Neovisno življenje slijepih Istre – Istarska županija i HEP d.d.- Projekt “Neovisno življenje slijepih Istre” podijeljen je u dvije osnovne komponente. Prva se sastoji od paketa aktivnosti od kojih se glavnina odnosi na redovne aktivnosti koje se iz tjedna u tjedan provode u prostorijama Udruge i uz organiziran prijevoz omogućuje članstvu dolazak i interakciju s ostalim korisnicima usluga. Jedna od spomenutih aktivnosti igra je i vježba u govornom pikadu za slijepe unutar radionice pod nazivom “Četvrtkom zajedno”, gdje članstvo uz druženje i osvježenje redovito vježba, radi što boljeg plasmana na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u pojedinačnim i grupnim kategorijama. U kreativnoj radionici “Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću”, pod vodstvom kvalificirane voditeljice , članice Kluba slijepih žena izrađuju radove, koji imaju estetsku i praktičnu funkciju.

9. Montraker d.o.o. – doprinos u sufinanciranju “Susreta slijepih Istre”

10. Grad Labin i Grad Rovinj – doprinos u sufinanciranju “Do rekreacije bez barijera”

11. Grad Poreč – financiranje izvedbe predstave “Boalovo kazalište”

2015.

1. „Pausi – program aktivnog uključenja slijepih Istre“ – to je trogodišnji program koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih putem kojeg se pruža usluga osobne asistencije slijepim članovima Udruge koji žive sami ili obitelji gdje živi više slijepih osoba, u sklopu kojeg je zaposleno 4 osobe na puno radno vrijeme i jedna osoba na pola radnog vremena. Ukupno je odobreo 300.000,00 kn, a program je u drugoj godini porvedbe..

2. „Spremni! – Idemo!“ – trogodišnji program, zapošljavanje videćeg pratitelja za slijepe osobe, financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih u ukupnom iznosu od 104.616,00 kn. Partnerni na projektu: Hrvatski savez slijepih i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula, , a program je u trećoj godini porvedbe.

3. „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ program koji je financiran od strane: Istarske županije, gradova Pule, Rovinja, Poreča, Novigrada, Buzeta, Labina, Vodnjana, Pazina, te općina Fažane, Funtana, Ližnjan, Medulin, Vrsar, Marčana, Raša, Karojba, Kanfanar, Žminj, Svete Nedelja, Tar, Brtonigla, Kršan, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Motovun, Pićan, Lupoglav i Bale – a tim program se financiraju redovne aktivnosti Udruge, te je zaposlena jedna osoba.

4. “Zvuk male Toskane” – projekt koji se provodi u partnerskoj suradnji s Društvom turističkih vodiča Pule financira Ministarstvo turizma većinskim udjelom (70 posto) od ukupno 64.001,00 kn. Nastao u duhu održivosti kao nastavak projekta “Boje inkluzivnog turizma”, direktno doprinosi obogaćenju hrvatske turističke ponude, obzirom da će se govornom kartom Istre moći služiti videći, kao i slijepi turisti s talijanskog govornog područja. Po završetku će karta biti implementirana u govornu telefonsku liniju 060 XXX XXX, koja će biti permanentnog karaktera.

2014.

1. „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske županije“ – program se provodio do 31.05., financiran je putem sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih.
2. „Learning mobities for persons with disabilities“ – projekt proveden u partnerstvu sa udrugom slijepih iz Slovenije Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i udrugom slijepih iz Mađarske: Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, program je financiran putem Agencija za mobilnost i programe EU/Program za cjeloživotno učenje.
3. „Pausi – program aktivnog uključenja slijepih Istre“ – to je trogodišnji program koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih putem kojeg se pruža usluga osobne asistencije slijepim članovima Udruge koji žive sami ili obitelji gdje živi više slijepih osoba, u sklopu kojeg je zaposleno 4 osobe na puno radno vrijeme i jedna osoba na pola radnog vremena. Ukupno je odobreo 300.000,00 kn.
4. „Spremni! – Idemo!“ – trogodišnji program, zapošljavanje videćeg pratitelja za slijepe osobe, financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih u ukupnom iznosu od 104.616,00 kn, a u drugoj godini provedbe je.Partnerni na projektu: Hrvatski savez slijepih i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula.
5. „Zaštita i unapređenje kvaliteta života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ program koji je financiran od strane: Istarske županije, gradova Pule, Rovinja, Poreča, Novigrada, Buzeta, Umaga, Labina, Vodnjana, Pazina, te općina Funtana, Ližnjan, Medulin, Vrsar, Marčana, Raša, Karojba, Kanfanar, Žminj, Svete Nedelja, Tar, Brtonigla, Kršan, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Motovun, Pićan, Lupoglav i Bale – a tim program se financiraju redovne aktivnosti Udruge, te je zaposlena jedna osoba.
6. „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“ – projekt koji je financirala Nacionalna zaklade za razvoj civilnoga društva, a provode ga 5 Udruga, partnera, Udruga slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije. Cilj projekta je bio prikazati prilagođenost televizijskog programa osobama s oštećenjima vida i sluha te prilagodbom filma slijepim i gluhim osobama pokazati kako bi televizijski program trebao izgledati.
Tijekom provedbe projekta predsjednik Udruge je prisustvovao na 4. sastanka partnerskih organizacija u Zagrebu, a Dara Paris i Marjana Peitel su sudjelovale na okruglom stolu pod nazivom „Pravo na prilagodbu televizijskog programa za osobe oštećena vida i oštećena sluha“ – 12 Human Rights film festival. USIŽ je u sklopu projekta organizirao sljedeće: sastanak sa predstavnicima Udruga: Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga slabovidnih osoba Istarske županije i Udruga slijepih Istarske županije, u prostorijama Čitaonice kluba umirovljenika Pula je održana promocija projekta i kampanja pod nazivom „Želimo modernu televiziju“ koja je organizirana u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, snimljena je reportaža za TV Novu, te projekcija filma ‘Hakirani krug’ s prilagodbom za osobe oštećena vida i osobe oštećena sluha.
7. „Boje inkluzivnog turizma“ – projekt koji se provodio u partnerstvu sa Društvom turističkih vodiča Pule (nositelj), a financirao ga je Ministarstva turizma. Projekt doprinosi razvoju ljudskih potencijala pružatelja usluga u turizmu – turističkih vodiča, podizanju kapaciteta strukovne udruge u turizmu, gradnji partnerstva s organizacijom civilnog društva osoba s invaliditetom u području inovativnog inkluzivnog turizma, proširenju turističke ponude kreiranjem inovativnih turističkih proizvoda te svime time podizanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Projekt je trajao 4 mjeseca. U ERKS Premanturi te prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli održan je ciklus radionica “Rukovanje GPS tehnologijom i pružanje turističkih usluga prilagođenih slijepim osobama”, a 25.11. u prostorijama Udruge promocija govorne turističke karte Istre sa 124 turističkih točaka i podjela uvjerenja turističkim vodičima i slijepim osobama za sudjelovanje u edukaciji te je nakon toga upriličen obilazak ključnih kulturno-povijesnih znamenitosti grada Pule. Članovi koji su sudjelovali u eduakciji: Soka Bakša, Ivan Fonović, Miliborka Kalebić, Zlatko Kuftić, Ferucio Lazarić, Zlatko Močenić, Branko Nedeljković, Dara Paris, Marjana Peitel, Mladen Radolović, Zlatko Sandrić, Danijela Stoković, Jovo Šupljikac, Đina Tončić Fonović, Antonija Uka.

Ovdje možete skinuti aplikaciju za zvučni gps vodić grada Pule i Premanture.

Projekt “Boje inkluzivnog turizma” – aplikacija za zvučni gps vodič grada Pule i Premanture

http://usiz-pula.hr/film_i_brosure.html

2013.

1.„Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske županije“ – Ministarstvo soscijalne politike i mladih – 416.000,00 kn

2. “Spremni! – Idemo” – zapošljavanje videćeg pratitelja slijepim osobama, članovima Udruge. Program u potpusnoti financira Ministarstvo socijalne politike i mladih sa 77.832,00 kn. Partnerni na projektu: Hrvatski savez slijepih i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula.

3. “Hoćemo i mi” – kupnja kompjutorske opreme – HEP – 3.000,00 kn

4. “Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji” – program financiran od strane: Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Ližnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marčane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Žminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan, Općina Višnjan, Općina Bale – 192.841,80 kn

2012.

1.„Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske županije“ – II. godina fianciranja trogodišnjeg programa – 01.06.2012 – 31.06.2012. godine – Ministarstvo soscijalne politike i mladih – 242.666,00 kn dobiveno za drugu godinu financiranja programa

2. „Learning mobilities for persons with disabilities“ – obrazovanje odraslih (slijepih) osoba – u partnerstvu Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i Mađarske: Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte – Agencija za mobilnost i programe EU – sva tri partnera su ukupno dobila 70.000,00 Eura

3. „Inovativni inkluzivni turizam“ – projekt za Cukriće – Ministarstvo turizma – 100.000,00 kn

4. „Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja Edukacijko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići“ – 10.000,00 kn – Otp banka

5. „Igraonicom do integracije u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom“ – dobivena besplatna poštarina u vrijednosti 31.000,00 – Hrvatska pošta d.d.

2011.

1, “Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u samačkim kućanstvima na području Istarske županije“, u sklopu programa kupljene su 4 tandem bicikle program je trogodišnji, do 31.05.2012. godine traje prva godina provođenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – 520.000,00 kn dobiveno za prvu godinu

2. “Snaga života – Još smo mladi – obilježavanje 60. godina postojanja Udruge” – jednokratne potpore – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – 50.000,00 kn

3. “Igraonicom do integracije u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom” – projekt za Cukriće – Hrvatska elektroprivreda d.d. – 20.000,00 kn

2009.

“Bijeli štap moj prijatelj” – kupljeno je 5 elektronskih štapova za članove USIŽ. Instruktorica iz Francuske je obučila 3 slijepe osobe i dvije videće osobe kako se ophoditi i koristiti bijelim elektronskim štapom. (Lions Club Pula, Švicarsko veleposlanstvo, Brioni d.d.)
“Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići” -uređenje zelene površine – u dva navrata financiran od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – 40.000,00 kn
“Sad mogu I ja kao I ti” – kupnja govornih pomagala I otvorenje priručne ambulante (Večernji list) – 10.130,00 kn
“Labirint nade – kvalitetno organiziranje slobodnog vremena za mlade s invaliditetom” (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) – 15.843,75 kn
“Slijepa žena u svakodnevnom životu – poboljšanje položaja žena s invaliditetom” (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) – 17.943,55 kn
“Teretana za slijepe i slabovidne Istre” – sanirane su prostorije Udruge I kupljene su sprave teretanu (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) – 80.000,00 kn
“Zapošljavanje stručne osobe” – plaća službenice – 5 mjeseci, dio sredstava, jednokratne potpore – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – 13.000,00 kn
“Požuri, polako – usvajanje svakodnevnih vještina” – Perina Pintar- (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) – 20.000,00 kn
2008.

“Komunikacijskim štapom do jednakosti” – istraživanje dostupnosti bankomata, web stranica, mobitela I dr. slijepim osobama (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) – 381.728,00 kn
“Slijepa mladež – Svjetlost u tami” – kvalitetno organiziranje slobodnog vremena za mlade s invaliditetom (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) – 17.427,50 kn
“Službeni automobil za članove Udruge slijepih Istarske županije” – kupnja automobila – jednokratne potpore – (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) – 61.400,00 kn
“Podrškom do kvalitetnijeg življenja slijepih Istre” – nakon kupnje službenog automobile, zaposlili smo osobu koja je zadužena za vožnju kao direktna pomoć članovima Udruge, posebno obitelji gdje živi više slijepih osoba ili gdje slijepa osoba živi sama (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) – 38.500,00 kn
“Čitaonica za slijepe Istre” – kupnja pomagala I otvorenje Čitaonice (Ministarstvo kulture) – 40.000,00 kn
“Život pun nade – izgradimo građevinski objekt “Kuću svjetla – Cukrići” – putem humanitarnog telefona dobiven je telefonski broj na korištenje na tri mjeseca u humanitarne svrhe (HT)
“Boalovo kazalište – Obrisi stvarnosti” – u suradnji sa Dramskim studijom slijepih I slabovidnih novi život I glumcima, amaterima, članovima Udruge, napravljena je predstav (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) – 15.000,00 kn
“Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići” -uređenje zelene površine – u dva navrata financiran od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – 2008. godine – 35.000,00 kn
2007.

“Integracijom do jednakih mogućnosti” – projekt obuhvaća integraciju slijepih žena u svakodnevni život, organizaicju radiocnia s ciljem razmjenjivanja iskustva o kuharstvu, modi i kozmetici te snalaženju u statutu slijepe žene u domaćinstvu – Ured za ljudska prava RH – 20.000,00 kn
“A kuda sad?” – Potpuna informiranost slijepih učenika Hrvatske koji 2007.god. završavaju osmi razred osnove škole ili četvrti razred gimnazije, o mogućnostima njihovog daljnjeg obrazovanja za određenu profesiju. Također i informiranost o mogućnostima zaposlenja u Hrvatskoj i praksi u Europskim zemljama a s obzirom na njihove psiho motoričke sposobnosti . Kao krajnji cilj projektne aktivnosti trebaju rezultirati i konkretnim zaposlenjem pojedinih korisnika projekta. – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – 70.000,00 kn
FINANCIJERI UDRUGE
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, ZAGREB
GRAD BUJE
OPĆINA BRTONIGLA
OPĆINA GROŽNJAN
OPĆINA OPRTALJ
GRAD BUZET
GRAD LABIN
OPĆINA KRŠAN
OPĆINA PIĆAN
OPĆINA RAŠA
OPĆINA SVETA NEDJELJA
GRAD NOVIGRAD
GRAD PAZIN
OPĆINA CEROVLJE
OPĆINA MOTOVUN
OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI
GRAD POREČ
OPĆINA FUNTANA
OPĆINA SVETI LOVREČ
OPĆINA VIŠNJAN
OPĆINA VIŽINADA
OPĆINA VRSAR
GRAD PULA
OPĆINA MARČANA
OPĆINA MEDULIN
OPĆINA SVETVINČENAT
GRAD ROVINJ
OPĆINA BALE
OPĆINA KANFANAR
GRAD UMAG
GRAD VODNJAN
ISTARSKA ŽUPANIJA
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH, ZAGREB
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI, ZAGREB
MINISTARSTVO TURIZMA, ZAGREB
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI, ZAGREB
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, ZAGREB
URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB
DONATORI I SPONZORI
ARSEN DEDIĆ, ZAGREB
BRIONI D.D. PULA
CROATIA AIRLINES, ZAGREB
HT – MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O. ZAGREB
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB – PODRUŽNICA PULA
INA D.D. PULA
ISKON INTERNET D.O.O. ZAGREB
JUPITER PIZZERIA, PULA
KEINDL SPORT, ZAGREB
KRAŠ D.D., ZAGREB
LIONS CLUB POREČ
LIONS CLUB PULA
MEDVID D.O.O. PULA
P.M.I. D.O.O. POREČ
PULA PARKING D.O.O. PULA
PULJANKA D.D. PULA
RAIFFEISEN BANK
TIHOMIR PRERADOVIĆ – SAMOSTALNA DJELATNOST – GLAZBENIK, SKLADATELJ ZAGREB
ŠVICARSKO VELEPOSLANSTVO U HRVATSKOJ, ZAGREB
TRI M D.O.O. PROIZVODNJA RELJEFNIH KARATA I 3D MODELA POREČ

Udruga slijepih Istarske županije – developed by HrZip.com
Close Menu
VEĆI FONT
KONTRASTNI MOD