Ciljevi i zadaci

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja raznih vidova sportsko-rekreativnih aktivnosti, dostupnih osobama oštećena vida kao što su: atletika, biciklizam, gimnastika, golbal, jedrenje, košarka prilagođena osobama oštećena vida, kuglanje, pikado, plivanje, pljočkanje , skijanje,  šah, veslanje i ostali vidovi sportsko-rekreativnih aktivnosti od interesa za članove Udruge.

Osnovne zadaće Udruge su:

-              planiranje raznih vidova sportsko-rekreativnih i društvenih aktivnosti,

-              osiguranje uvjeta za redovito odvijanje sustavnih treninga, pod stručnim vodstvom, u svim sportovima kojima se članovi Udruge bave,

-              sudjelovanje na raznim natjecanjima u zemlji i inozemstvu te organiziranje pojedinih turnira,

-              pripremanje reprezentativaca (svojih članova) za nastupe državne reprezentacije,

-              uključivanje učenika i studenata u aktivnosti Udruge,

-              sve ostalo što se u praksi pokaže neophodnim za uspješno djelovanje Udruge.

                                                                                              

Ciljevi sveukupnih aktivnosti Udruge su:

- stvaranje navika aktivnog korištenja slobodnog vremena među osobama oštećena vida,

- poboljšanje duševnog i tjelesnog zdravlja svojih članova,

- povećanje sposobnosti snalaženja u prostoru,

- te njegovanje temeljnih etičkih vrijednosti  kroz privrženost, fair play, kolegijalnost i uzajamno razumijevanje te kroz zabranu svih vrsta diskriminacije.

 

Promijenite boje:
Bijela boja
Plava boja
Žuta boja
Crvena boja
Zelena boja
Promijenite veličinu:
Mala slova
Normalna slova
Veća slova
Velika slova
Najveća slova