Ciljevi i zadaci

Klub je osnovan u cilju poticanja, razvijanja i unapređenje

sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi

zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem

psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova Kluba, korištenjem

slobodnog vremena za tjelesno

vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti, te osvješćivanje potrebe

očuvanja prirode za

potrebe budućih generacija.

U Klubu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (društveni,

klupski, rasni, nacionalni,

etnički, spolni, vjerski, politički i drug) te sprječavanje slobode i

prava čovjeka i građanina.

Djelatnosti Kluba jesu:

- planiranje rada i razvoja športa i rekreacije;

- redovno odvijanje sustavnih treninga, pod stručnim vodstvom, u

sportovima kojima

se članovi Kluba bave;

- planiranje raznih vidova sportsko-rekreativnih i društvenih

aktivnosti;

- organiziranje šahovska i pikado natjecanja;

- organizirati treninge i interna natjecanja u showdownu,

- organiziranje natjecanja u društvenim igrama;

- privikavanje slijepih osoba na samostalno kretanje;

- organiziranje i sudjelovanje na susretima planinara;

- sustavni, svestrani i pravilan odgoj slijepe mladeži Kluba;

- priprema članova Kluba za obilazak planinarskih puteva (transverzala);

- privikavanje članova na život i snalaženje u prirodi;

- razvijanje prisnosti, odvažnosti, društvenosti, solidarnosti,

snalažljivosti, upornosti i

izdržljivosti kod svojih članova;

- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje zdravstvene

preventive

članova Kluba;

Gospodarske djelatnosti koje će Klub obavljati: održavanje tečajeva,

posluživanje pića,

pružanja usluga masaže, prodavanje donirane robe, prodavanje radova iz

kreativne

radionice, prodavanje tiflotehničkih pomagala za slijepe i slabovidne

osobe.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Klub ostvari višak prihoda nad

rashodima, on se

mora sukladno Statutu Kluba koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva

utvrđenih Statutom.

- aktivnošću Kluba moralno, etički i odgojno djelovati na članstvo.

Promijenite boje:
Bijela boja
Plava boja
Žuta boja
Crvena boja
Zelena boja
Promijenite veličinu:
Mala slova
Normalna slova
Veća slova
Velika slova
Najveća slova