Godišnji INFO slijepih Istre

Inicijativa za izdavanjem "Godišnjeg INFA slijepih Istre", časopis Udruge slijepih Istarske županije, je pokrenuta sa željom da se u najkraćim crtama upoznate sa radom i aktivnostima Udruge slijepih Istarske županije kao i sa položajem slijepih osoba u Istarskoj županiji.

"Godišnji INFO slijepih Istre" namijenjen je široj javnosti.

 

Na niže postavljenim linkovima možete pročitati časopise Udruge.

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 7 - 2017. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 7 - 2017. godina

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 6 - 2016. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 6 - 2016. godina

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 5 - 2015. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 5. - 2015. godina

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 4 - 2014. godina

Godišnji INFO slijepih Istre broj 4. - 2014. godina

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 3 - 2013. godina

https://www.scribd.com/doc/242807816/GODI%C5%A0NJI-INFO-SLIJEPIH-ISTRE-2013-pdf

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 2 - 2012. godina

http://www.scribd.com/doc/189180828/GODI%C5%A0NJI-INFO-SLIJEPIH-ISTRE-2012

 

Godišnji INFO slijepih Istre broj 1 - 2011. godina

http://www.scribd.com/doc/189169577/GODI%C5%A0NJI-INFO-SLIJEPIH-ISTRE-2011

 

 

 

Promijenite boje:
Bijela boja
Plava boja
Žuta boja
Crvena boja
Zelena boja
Promijenite veličinu:
Mala slova
Normalna slova
Veća slova
Velika slova
Najveća slova